Music lessons 2013 - 2014

Plezier in muziek

Iedereen heeft zijn eigen motivatie om een muziekinstrument te bespelen. Belangrijk is wel dat je dit op een plezierige en vakkundige wijze leert. Meer dan 25 jaar geeft Muziekschool van Gorp muzieklessen waarbij dit plezier voorop staat.

Muziekschool van Gorp geeft lessen in de volgende instrumenten: keyboard, piano, klarinet, gitaar (klassiek, akoestisch, elektrisch en bas), saxofoon, dwarsfluit en blokfluit.
In principe kunt u op elk gewenst moment met de muzieklessen beginnen; u bent dus niet gebonden aan een volledig cursusjaar.
 

Tarieven

De verschillende lessoorten en bijbehorende (gemiddelde) tarieven zijn:
 

Maandtarief - betaling vóór aanvang v.d. maand. 

Jeugd t/m 20 jaar:

 • Groepsles: € 35,30 per maand
 • Privéles 20 minuten: € 47,10 per maand
 • Privéles 30 minuten: € 70,60 per maand

Vanaf 21 jaar (zelfde tarief, incl. 21% BTW):

 • Groepsles: € 42,70 per maand
 • Privéles 20 minuten: € 57,00 per maand
 • Privéles 30 minuten: € 85,40 per maand
Tarief half jaar
(= 5 maanden) betaling vóór 1 sept. 2013 en 1 febr. 2014. 

Jeugd t/m 20 jaar:

 • Groepsles: € 167,68 *
 • Privéles 20 minuten: € 223,73 *
 • Privéles 30 minuten: € 335,35 *
   

* Dit bedrag is inclusief 5% korting

Vanaf 21 jaar (zelfde tarief, incl. 21% BTW):

 • Groepsles: € 202,83 *
 • Privéles 20 minuten: € 270,75 *
 • Privéles 30 minuten: € 405,65 *
   

* Dit bedrag is inclusief 5% kortingTarief heel jaar (= 10 maanden) betaling vóór 1 september 2013.

Jeugd t/m 20 jaar

 • Groepsles: € 317,70 *
 • Privéles 20 minuten: € 423,90 *
 • Privéles 30 minuten: € 635,40 *
   

* Dit bedrag is inclusief 10% korting

Vanaf 21 jaar (zelfde tarief, incl. 21% BTW):

 • Groepsles: € 384,30 *
 • Privéles 20 minuten: € 513,00 *
 • Privéles 30 minuten: € 768,60 *
   

* Dit bedrag is inclusief 10% korting

 

De lessen vinden iedere week plaats behalve tijdens vakantiedagen, zie vakantie.
De tarieven zijn er op gebaseerd dat u uw lesinstrument bij Muziekcentrum van Gorp heeft aangeschaft of gehuurd.

 

Betalingswijze

Het lesgeld dient vóór de aanvang van een lesperiode te zijn voldaan. LET OP: u ontvangt hiervoor géén rekening!

Betaling kan op de volgende manieren:

 • Kontant of per pin in de winkel
 • Rabobank: NL46 RABO 0174 3659 42 (BIC= RABO NL24) *
 • ING bank: NL44 INGB 0004 8965 64 (BIC= INGB NL2A) *
 

* T.n.v. Muziekschool van Gorp te Roosendaal o.v.v.: Lesgeld (aantal maanden) + naam leerling.

Bij te late betaling wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.


Stopzetten van de lessen
Wanneer u de lessen niet langer kunt blijven volgen, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 volle maand; dit in verband met de planning en het rooster van de docenten. Opzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren.
Wilt u bijvoorbeeld met ingang van 1 januari geen les meer volgen, dan moet u dus vóór 1 december schriftelijk hebben opgezegd.
 

Afmelden
Bent u éénmalig verhinderd om een les te volgen, dan kunt u dit melden op tel. nr. 0165 - 529944. U krijgt dan één van de docenten, of een antwoordapparaat, aan wie u de boodschap kunt doorgeven of inspreken. Wij wijzen u er op dat u deze les gewoon moet doorbetalen. Inhaallessen zijn in dit geval niet mogelijk. Bij langdurige verhindering wordt u verzocht dit te melden aan dhr. Richard van Gerwen op telefoonnummer 0165 545824 of via e-mail richard@vangorp.nl.
Bij verhindering van de docent wordt deze les later op een nader te bepalen dag en tijd ingehaald.
 

Vakantie 
Onze muziekschool volgt zo veel mogelijk de vakanties van de scholen in roosendaal.
Voor het seizoen 2013 - 2014 zijn de vakanties als volgt:

Start seizoen: 2 september 2013
Herfstvakantie: 14 t/m 29 oktober 2013
Kerstvakantie: 23 december 2013 t/m 4 januari 2014
Krokusvakantie:  1 februari t/m 7 maart 2014
2e paasdag: 21 april 2014
Meivakantie: 26 april t/m 2 mei 2014
Hemelvaart: 29 t/m 31 mei 2014
Pinksteren: 9 juni 2014
Zomervakantie: 1 juli t/m 31 augustus 2014 *


* In de maanden juli en augustus wordt er géén lesgeld berekend.
 

Ouderweek
Eénmaal per jaar organiseert de muziekschool voor alle leerlingen tot en met 16 jaar een ouderweek. Ouders hebben dan de gelegenheid de les van hun zoon en/of dochter bij te wonen. De ouderweek vindt plaats in de maand januari.
U krijgt hierover bijtijds bericht.


Voorspeeldag
Ieder jaar wordt er een voorspeeldag georganiseerd. Tijdens deze voorspeeldag krijgen leerlingen de kans om ook voor publiek hun vorderingen te demonstreren.
De exacte datum van deze dag wordt in de loop van het jaar bekend gemaakt.


Inschrijfformulier
Download hier het inschrijfformulier: inschrijfformulier 2013/2014.
Voor nadere informatie over Muziekschool van Gorp kunt u contact opnemen met:
 

Muziekschool van Gorp
Tel. 0165-545824, vragen naar dhr. Richard van Gerwen,
of via e-mail: richard@vangorp.nl